Επικοινωνία

Ζαχαρίας Κουννής

Διεύθυνση:
Βασιλέως Κωνσταντίνου Ά 129,
Λεμεσός 3080, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 25389696
Κινητό Τηλ.: +357 99552209

Fax: +357 25736244
Ηλ. Διεύθυνση: info@zkounnis.com